голямо усилие

словосъч. - пресилване, пренапрежение, преумора, изтощение
словосъч. - товар, бреме, изпитание, нещо непоносимо, наказание

Български синонимен речник. 2013.

Look at other dictionaries:

  • изпитание — същ. затруднение, трудност, изпития, опасност, мъка, мъчение, изтезание, беда, терзание, гнет, страдание, нещастие, тормоз същ. напрежение, усилие, напън, проверка, проба същ. изпитване, изпробване същ. опит същ. премеждие, скръб, злочестина същ …   Български синонимен речник

  • бреме — същ. товар, тежест същ. обязаност, задължение, дълг, длъжност същ. гнет, мъка същ. голямо усилие, изпитание, нещо непоносимо, наказание същ. затруднение, пречка, спънка …   Български синонимен речник

  • изтощение — същ. умора, слабост, отслабване, немощ, преумора, отпадналост, безсилие, изнемощялост, отмалялост, изнурение, изнуреност, изтощеност, съсипия, унилост същ. голямо усилие, пресилване, пренапрежение същ. изпразване, изчерпване, намаляване,… …   Български синонимен речник

  • наказание — същ. санкция, присъда същ. мъчение същ. възмездие същ. бич, напаст, епидемия, каламитет същ. вина, отговорност същ. отплата, отмъщение …   Български синонимен речник

  • нещо непоносимо — словосъч. товар, бреме, голямо усилие, изпитание, наказание …   Български синонимен речник

  • пренапрежение — същ. голямо усилие, пресилване, преумора, изтощение …   Български синонимен речник

  • пресилване — същ. голямо усилие, пренапрежение, преумора, изтощение …   Български синонимен речник

  • преумора — същ. умора, изтощение, изтощеност, изнемощялост, отпадналост, слабост, немощ, безсилие, изнуреност същ. голямо усилие, пресилване, пренапрежение …   Български синонимен речник

  • товар — същ. тежест, бреме, багаж, баласт същ. обязаност, длъжност, задължение, повинност, тегоба същ. голямо усилие, изпитание, нещо непоносимо, наказание същ. затруднение, пречка, спънка …   Български синонимен речник

  • беда — същ. неволя, нещастие, бедствие, злощастие, злополучие, злочестина, тегло, теглило, изпитание, изпития, злина, зло, напаст, гибел, поразия, злополука, опасност, премеждие същ. катастрофа същ. болка, мъка същ. скръб същ. внезапно бедствие, голямо… …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.